31 mei Netwerkdag water: schoonschip maken!

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
Muntgebouw Utrecht
Doelgroep

iedereen die als (terrein)beheerder geconfronteerd wordt met zwerfafval

Omschrijving

Schoonschip maken

Aan de slag met tools voor zwerfafval

Op een mooie, unieke historische locatie aan het water in Utrecht organiseert Rijkswaterstaat op donderdag 31 mei de Netwerkdag Water. Nu we goed op drift zijn geraakt met de aanpak van zwerfafval in onze rivieren, is het tijd om door te pakken met praktische tips en tools. We hebben inmiddels lokaal en regionaal de nodige ervaring opgedaan. Het is hoog tijd om resultaten, kennis en tools met elkaar te delen, zodat we elkaar nog beter kunnen helpen om schoon schip te maken.

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden

Meer informatie

Programma

Inspiratie, praktische tools en tips en inhoudelijke verdieping. Dat zijn de ingrediënten van het programma dat we voor je hebben samengesteld:

Programma
Tijd Activiteit
08:45 - 09.30 uur Ontvangst en registratie
09.30 - 09.45 uur Plenair: opening door dagvoorzitter Stan Kerkhofs (Rijkswaterstaat)
09.45 - 10.30 uur Florian Dirkse, co-founder Ocean Cleanup, over het waarmaken van dromen en ambities
10.30 - 11.00 uur Koffiepauze
11.00 - 12.00 uur Middelenmarkt met praktische en inspirerende tools. Verken de toepasbare tools (van handleiding tot app) van anderen. Waar kun je ook gebruik van maken?
12.00 - 13.00 uur Lunch
13.00 - 13.45 uur Plenair: paneldiscussie over verantwoordelijkheid in de keten en kijken naar de toekomst
14.00 - 15.45 uur Twee workshoprondes
15.55-16.10 Plenair: interactieve afsluiting van de dag
16.10 - 17.30 uur Netwerkborrel

Workshops

Overzicht Workshops Netwerkdag Water
31 mei 2018 – Muntgebouw Utrecht

Workshoprondes

Workshopronde 1: van 14.00 tot 14.45 uur
Workshopronde 2: van 15.00 tot 15.45 uur

Workshop 1: Bestuurlijk bewegen (wordt alleen in ronde 1 gegeven)

Wat is er nodig om de aanpak van zwerfafval binnen bestuurlijke beleidskaders te borgen zodat het structurele aandacht krijgt? Een checklist door en voor bestuurders. Met onder andere ploggende wethouder Remy Meijers (gemeente Valkenburg)

Workshop 2: Op weg naar een afvalvrije school

Afvalscheiding en –preventie op scholen. Een workshop over een afvalvrije school waar het schoolbestuur, de leerlingen, de gemeente en de afvalreinigingsdienst er samen voor zorgen dat er zo min mogelijk afval door de schooldeur komt.

Workshop 3: My beach

edereen houdt van een schoon strand. Hoe laat je gemeenten succesvol samenwerken met ondernemers? Stephan van der Stee en Stan Kerkhofs vertellen over de rol van gemeenten en het faciliteren van private partijen bij het reduceren van afval en stimuleren van goed afvalgedrag.

Workshop 4: Citizen science: onderzoek van zwerfafval door vrijwilligers

Met citizen science werkt IVN, samen met Plastic Soup Foundation en Stichting Noordzee aan een grootschalig onderzoek naar rivierafval, waarbij vrijwilligers afval langs rivieren monitoren en analyseren. Doel: de toevoer van plastic afval naar zee via rivieren aan de bron stoppen. De eerste resultaten worden gedeeld.

Workshop 5: Doe eens Wad!

De plastic soep vraagt om samenwerking tussen zeer diverse partijen. Binnen het project Doe eens Wad gebeurt dit door de kwaliteiten van verschillende partijen te zien, te benoemen, te combineren en te koppelen aan een gezamenlijk doel. Nienke Dijkstra vertelt hoe inspirerend samenwerken in het Waddengebied succesvol bleek te zijn.

Workshop 6: Gevolgen van plastic in zoetwater (wordt alleen in ronde 2 gegeven)

Hoeveel micro -en macroplastics voeren onze rivieren af en wat zijn de gevolgen voor het zoetwaterleven? Weke bronnen dragen in welke mate hiertoe bij en wat zijn de handelingsperspectieven voor u? Recent onderzoek van en heldere feiten van Deltares helpen bij de onderbouwing om potentiële partijen te overtuigen om plastic afval in onze rivieren tegen te gaan.

Workshop 7: Schone riviernetwerken en de Zwerfafvalophaalregeling

Marjan Poortinga en Marloes Holzhauer (RWS) gaan in op de praktische zaken van de schone riviernetwerken en de zwerfafvalophaalregeling. Wat is het geheim achter het succes van het samenwerkingsverband de Schone Maas? Hoe gaat het met de nieuwe samenwerkingsverbanden langs andere wateren? Wanneer kan de zwerfafvalophaalregeling worden gebruikt? En hoe zorgen we dat we de ideale toekomst bereiken?

Aanmelden

Ben jij actief betrokken bij de aanpak van zwerfafval in water? Mis deze dag niet en meld je aan! We vragen je bij je aanmelding om je voorkeuren voor de twee workshopsessies aan te geven. Elke workshop heeft maximaal 30 beschikbare plekken, dus wees er snel bij! We proberen iedere bezoeker bij minimaal één workshop naar voorkeur in te delen.

Bijzonderheden

Het Muntgebouw vind je aan de Leidseweg 90 in Utrecht. Omdat parkeren in de binnenstad lastig is en de locatie dichtbij station Utrecht Centraal ligt, adviseren we je om met het openbaar vervoer te reizen.

Heb je vragen over de Netwerkdag Water? Neem dan contact op met de organisatie: netwerkdagenschoonwater@congresbureau.nl of via 030 - 275 96 20.

De Netwerkdag Water komt mede tot stand door een financiële bijdrage vanuit het EFMZV-fonds.

EFMZV fonds