Aanpak zwerfafval

Zoekt u informatie over zwerfafval op land, strand, langs de rivier of in zee? Deze site leidt u naar de juiste organisatie en kennis. Zo kunnen gemeenten, lokale, regionale en landelijke netwerken werken aan hun eigen doelstellingen in het voorkomen en opruimen van afval.

Winkelgebied overdekt 300 300 verdana 20 wit

Zwerfafvalophaalregeling

Rijkswaterstaat faciliteert met de zwerfafvalophaalregeling (ZOR) bij het ophalen en laten verwerken van langs oevers ingezameld zwerfafval.

Wat kun je doen om te voorkomen dat plastic in de zee terecht komt?
Lees hoe 200 partijen en 5000 vrijwilligers zich hiervoor inzetten.KustZeeGids_2018_voorkant

Educatie

Educatie over (zwerf) afval draagt bij aan bewustwording en betrokkenheid om zwerfafval te verminderen. Leerlingen worden zo gemotiveerd en het geeft ze handelingsperspectief.