Wilt u aan de slag met afvalscheiding?

Voor meer uniformiteit en betere herkenbaarheid voor afvalscheiding kunt u nu gebruik maken van de door Rijkswaterstaat ontwikkelde pictogrammen. Ze zijn bedoeld voor alle communicatie rondom afvalscheiding bij huishoudens en vergelijkbaar afval dat bij bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties vrijkomt. Denk aan het gebruik op afvalbakken, websites en in afvalwijzers.

>> Pictogrammen voor afvalscheiding

Om afvalscheiding te bevorderen zijn alleen kleuren, namen en pictogrammen natuurlijk niet voldoende. Wij adviseren gebruik te maken van de bestaande kennis over afvalscheidingsgedrag. Het is belangrijk alle momenten te benutten om te zorgen dat mensen het afval in de juiste bak doen.

In de ‘Richtlijn herkenbare afvalscheiding’ staan de belangrijkste aanvullende maatregelen voor afvalscheiding in de (semi)openbare ruimte, in organisaties en bij huishoudelijk afvalinzameling voor u op een rij.

>> Richtlijn herkenbare afvalscheiding