Richtlijn

Om afvalscheiding te bevorderen zijn alleen kleuren, namen en pictogrammen natuurlijk niet voldoende. Het is belangrijk alle momenten te benutten om te zorgen dat mensen het afval in de juiste bak doen. Wij adviseren gebruik te maken van de bestaande kennis over afvalscheidingsgedrag.

Richtlijn herkenbare afvalscheiding

In de ‘Richtlijn herkenbare afvalscheiding (pdf, 521 kB)’ staan de belangrijkste aanvullende maatregelen voor afvalscheiding voor verschillende situaties voor u op een rij. Hierin vindt u tips voor stimuleren van het juiste gedrag in het proces van aanschaf tot weggooien.

De Richtlijn geeft tips en voorbeelden voor de volgende situaties:

  • in de (semi)openbare ruimte (zoals op stations of op straat)
  • in organisaties (bijvoorbeeld in scholen of kantoren)
  • bij huishoudelijk afvalinzameling (zowel in huis als bij de container)

overzicht_ontwerpen_afvalscheiding-01

VANG Huishoudelijk afval en VANG Buitenshuis

Rijkswaterstaat voert twee programma’s uit om de hoeveelheid restafval van huishoudens en de dienstensector te verminderen: VANG Huishoudelijk afval en VANG Buitenshuis.

Het programma VANG Huishoudelijk afval helpt gemeenten bij afvalscheiding, preventie en het sluiten van grondstofketens. VANG Buitenshuis richt zich op het afval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval uit de Kantoor-, Winkel en Dienstensector (KWD-sector). Beide programma’s maken sinds september 2016 deel uit van het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’.