Huishoudelijk afval

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Daarmee zijn ze ook een belangrijke partij om de doelstellingen van het Rijk van 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval in 2020 te halen. Een gemeente heeft hierop invloed door bijvoorbeeld stimulerende beleidskeuzes te maken in de manier van inzamelen of voorlichting aan burgers.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Daarmee zijn ze ook een belangrijke partij om de doelstellingen van het Rijk van 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval in 2020 te halen. Een gemeente heeft hierop invloed door bijvoorbeeld beleidskeuzes te maken in de manier van inzamelen of  voorlichting van burgers.

Het programma VANG - Huishoudelijk afval helpt gemeenten de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast afvalscheiding zijn maatregelen rond inzameling, preventie en grondstofketens sluiten belangrijke speerpunten.

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval adviseert gemeenten over de verbetering van de inzameling en het hergebruik van kunststof verpakkingsafval zodat dit zo effectief en efficiënt mogelijk gebeurt. De belangrijkste kennisdossiers van het LCKVA zijn: kosten, regie en kwaliteit. Via interactieve sessie en kennisdeling krijgen gemeenten ondersteuning hierover.

Wilt u meer weten over het programma - Huishoudelijk Afval?

>> Ga dan naar de website van VANG-HHA

Wilt u meer weten over het Learning Center Kunststof Verpakkingen?

>> Ga naar de website van LCKVA