Gedrag

Om afvalscheiding te bevorderen zijn alleen kleuren, namen en pictogrammen natuurlijk niet voldoende. Het is belangrijk alle momenten te benutten om te zorgen dat mensen het afval in de juiste bak doen. Wij adviseren gebruik te maken van de wetenschappelijke kennis over afvalscheidingsgedrag.

Stappenplannen

Twee stappenplannen helpen u bij beïnvloeding van afvalscheidingsgedrag:

In het ‘Stappenplan herkenbare afvalscheiding’ staan de belangrijkste aanvullende maatregelen voor afvalscheiding voor verschillende situaties voor u op een rij. Voor het hele proces van aanschaf tot weggooien. Het is te gebruiken in drie soorten situaties: in de (semi)openbare ruimte (zoals op stations of op straat), in organisaties (bijvoorbeeld in scholen of kantoren) en bij huishoudelijk afvalinzameling (zowel in huis als bij de container).

Het ‘Stappenplan afvalscheidingsgedrag in huis en in de buitenruimte’ geeft meer inzicht in hoe gedrag van mensen werkt. Het helpt u om effectieve maatregelen te nemen. Het stappenplan biedt ondersteuning bij zowel het scheiden van afval in huishoudens als aan het scheiden van afval in de openbare ruimte.

Meer informatie?

In de kennisbibliotheek van het programma VANG Huishoudelijk afval vindt u veel kennis over gedragsbeïnvloeding en afvalscheiding. Ook worden er vanuit het programma voor gemeenten diverse cursussen over gedrag georganiseerd.

Bedrijven en organisaties kunnen terecht bij het programma VANG Buitenshuis.

Heeft u vragen, neem dan contact op via onze Helpdesk Afvalbeheer.


VANG Huishoudelijk afval en VANG Buitenshuis

Rijkswaterstaat voert twee programma’s uit om de hoeveelheid restafval van huishoudens en de dienstensector te verminderen: VANG Huishoudelijk afval en VANG Buitenshuis.

Het programma VANG Huishoudelijk afval helpt gemeenten bij afvalscheiding, preventie en het sluiten van grondstofketens. VANG Buitenshuis richt zich op het afval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval uit de Kantoor-, Winkel en Dienstensector (KWD-sector). Beide programma’s maken deel uit van het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’.