Buitenshuis in de dienstensector

Het programma VANG Buitenshuis helpt de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) om voor 2022 de 2 miljoen ton restafval die vrijkomt - en die vergelijkbaar is met huishoudelijk afval - te halveren naar 1 miljoen ton. De KWD-sector bestaat uit ruim 1 miljoen bedrijven in overheid, onderwijs, vrije tijd, vervoer, winkels, horeca, handel, zorg en zakelijke dienstverlening. Het doel is om meer te recyclen, minder grondstoffen te gebruiken en zo een stap te zetten richting een circulaire economie.

Wilt u meer weten over het programma VANG-Buitenshuis?

>> Ga naar de pagina VANG-Buitenshuis