Afvalscheiding en zwerfafval

In een circulaire economie bestaat geen afval. Het kabinet heeft de ambitie om de hoeveelheid recyclebaar restafval in verbrandingsinstallaties te minimaliseren. Hiervoor richt het kabinet zich op de transitie naar een circulaire economie.

Afvalscheiding noodzakelijk

Onderdeel hiervan is de verbetering van de inzameling en afvalscheiding. Goede afvalscheiding is noodzakelijk om de ketens te sluiten en de afvalstromen kwalitatief hoogwaardig te maken en te houden.

Pictogrammen en richtlijnen

Voor meer uniformiteit en betere herkenbaarheid voor afvalscheiding kunt u gebruikmaken van de door Rijkswaterstaat ontwikkelde pictogrammen en richtlijnen voor herkenbare afvalscheiding.

Ondersteunende programma’s

Rijkswaterstaat werkt met verschillende organisaties samen om deze doelen te behalen. Met gemeenten wordt in de programma's VANG Huishoudelijk afval en Learning Center Kunststof Verpakkingsafval gewerkt aan verbetering van afvalscheiding bij huishoudens. Met de Kantoor-, Winkel- en Dienstensector (KWD) werken we in het programma VANG Buitenshuis aan vermindering van bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval.

Aanpak zwerfafval

Zoekt u informatie over zwerfafval op land, strand, langs de rivier of in zee? Deze pagina's leiden u naar de juiste organisaties en kennis. Zo kunnen gemeenten, lokale, regionale en landelijke netwerken werken aan hun eigen doelstellingen in het voorkomen en opruimen van afval.