Afvalscheiding

In een circulaire economie bestaat geen afval. Het kabinet heeft de ambitie om de hoeveelheid recyclebaar Nederlands restafval in verbrandingsinstallaties te minimaliseren. Hiervoor richt het kabinet zich, naast de verbetering van de inzameling en de inrichting van bestaand afvalbeleid op de circulaire economie, sterk op de verbetering van afvalscheiding.

Goede afvalscheiding is noodzakelijk om de ketens te sluiten en de afvalstromen kwalitatief hoogwaardig te maken en te houden. Rijkswaterstaat werkt met verschillende organisaties samen om deze doelen te behalen.