Afvalscheiding en zwerfafval

In een circulaire economie bestaat geen afval. Het kabinet heeft de ambitie om de hoeveelheid recyclebaar restafval in verbrandingsinstallaties te minimaliseren. Hiervoor richt het kabinet zich op de transitie naar een circulaire economie.

Afvalscheiding noodzakelijk

Onderdeel hiervan is de verbetering van de inzameling en afvalscheiding. Goede afvalscheiding is noodzakelijk om de ketens te sluiten en de afvalstromen kwalitatief hoogwaardig te maken en te houden. Op de website VANG Huishoudelijk Afval worden initiatieven, innovaties en ervaringen gedeeld.

Pictogrammen en richtlijnen

Voor meer uniformiteit en betere herkenbaarheid voor afvalscheiding kunt u gebruikmaken van de door Rijkswaterstaat ontwikkelde pictogrammen en richtlijnen voor herkenbare afvalscheiding.

Ondersteunende programma’s

Rijkswaterstaat werkt met verschillende organisaties samen om deze doelen te behalen. Met gemeenten wordt in het programma VANG Huishoudelijk afval gewerkt aan verbetering van afvalscheiding bij huishoudens. Met de Kantoor-, Winkel- en Dienstensector (KWD) werken we in het programma VANG Buitenshuis aan vermindering van bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval.

Aanpak zwerfafval

Zoekt u informatie over zwerfafval op land, strand, langs de rivier of in zee? De website Zwerfafval leidt u naar de juiste organisaties en kennis. Zo kunnen gemeenten, lokale, regionale en landelijke netwerken werken aan hun eigen doelstellingen in het voorkomen en opruimen van afval.

Het verbindend beeldmerk afvalscheiding

beeldmerk_afvalscheiding_1

Samen geven we afval een nieuw leven: dat is de boodschap van het verbindend beeldmerk afvalscheiding. Doel van het beeldmerk is dat burgers de vele campagnes en uitingen van verschillende publieke en private partijen met elkaar gaat associëren.

>> Lees verder over het verbindend beeldmerk afvalscheiding