Producentenverantwoordelijkheid

UPV: uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Brengt u als eerste in Nederland producten in de handel?

Dan kan het zijn dat u voor uw producten een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) hebt.

Wat is uitgebreide producentenverantwoordelijkheid?

UPV betekent dat producenten (importeurs daarbij inbegrepen) financieel en vaak ook organisatorisch verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer van de producten die door hen in de handel worden gebracht.

In het Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid staan de algemene verplichtingen. Daarnaast is er voor specifieke producten aanvullende wetgeving.

Voor welke producten is er uitgebreide producentenverantwoordelijkheid?

Het gaat om de volgende producten:

Voor wie geldt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid?

Dit geldt voor degene die als eerste een van de producten hierboven in Nederland in de handel brengt: de producent. Dat kunnen zowel fabrikanten als importeurs zijn.

Daarnaast kunnen andere schakels in de verkoop- of afvalketen verantwoordelijkheden hebben, zoals gemeenten, distributeurs (o.a. retail) en afvalverwerkers.

Hoe kan voldaan worden aan de verplichtingen?

Producenten kunnen individueel of collectief aan de verplichtingen voldoen.
Voor sommige producten is het verplicht om een bijdrage af te dragen aan een collectieve organisatie. Er is dan een Algemeen verbindend verklaring voor het product.

Wat is een Algemeen verbindend verklaring (Avv)?

Producenten die een bepaald product in Nederland in de handel brengen kunnen de minister vragen om een overeenkomst over een afvalbeheerbijdrage algemeen verbindend te verklaren. Dit is alleen mogelijk als het verzoek wordt ondersteund door een belangrijke meerderheid van de betreffende producenten.

Lees meer hierover op onze pagina algemeen verbindend verklaring  (Avv).

Voor de volgende producten is er zowel een Avv als een wettelijk opgelegde UPV:

  • Autobanden en auto's
  • Draagbare batterijen
  • Elektr(on)ische apparatuur
  • Verpakkingen
  • Verlichting (vanaf 1-1-2023 gaat deze op in de Avv voor elektr(on)ische apparatuur)

Voor de volgende producten geldt er alleen een Avv:

  • Papier & karton
  • Vlakglas
  • Consumentenmatrassen

Ga naar het overzicht van alle geldende Avv’s

Vragen?

Voor algemene vragen over UPV kunt u terecht bij de Helpdesk Afvalbeheer.

Dossiergerelateerde vragen kunt u stellen via  producentenverantwoordelijkheid@rws.nl.

UPV textiel

Sinds 1 juli 2023 is de UPV textiel in werking.

Bent u importeur, fabrikant of buitenlandse aanbieder (de ‘producent’) van kleding of huishoudtextiel? Dan bent verantwoordelijk voor het afvalbeheer van uw textiel en zult u aan een aantal verplichtingen moeten voldoen.

Een van de verplichtingen is dat u zich via deze website moet melden. U heeft hiervoor zes weken de tijd, gerekend vanaf de dag waarop de regels op u van toepassing zijn geworden.

Lees meer hierover op de pagina UPV textiel. Hier staat of de regels op u van toepassing zijn en zo ja, hoe u zich moet melden.

UPV zwerfafval

Sinds 1 januari 2023 is de UPV zwerfafval in werking.

Bent u producent van kunststofproducten voor eenmalig gebruik? Dan is de kans groot dat u verantwoordelijk bent voor het afvalbeheer van uw producten en zult u aan een aantal verplichtingen moeten voldoen.

Een van de verplichtingen is dat u zich via deze website moet melden. U heeft hiervoor zes weken de tijd, gerekend vanaf de dag waarop de regels op u van toepassing zijn geworden.

Lees meer hierover op de pagina UPV zwerfafval. Hier staat of de regels op u van toepassing zijn en zo ja, hoe u zich moet melden.