Producentenverantwoordelijkheid

_____________________________________________

UPV: uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

U vindt in de loop van 2022 meer informatie over de UPV op deze pagina's. Dit onder andere in verband met de inwerkingtreding van:

_____________________________________________

Internetconsultatie

Per 1 januari 2023 moeten alle UPV-besluiten voldoen aan de algemene regels uit het Besluit regeling voor UPV.

Wanneer er al een UPV-besluit op u van toepassing is, zult u vanaf dan óók moeten voldoen aan dit besluit.

Het Besluit regeling voor UPV is daarnaast reden geweest om het ‘Verzamelbesluit wijziging bestaande UPV’s’ voor te bereiden. Dit ontwerpbesluit wijzigt het Besluit beheer autobanden, het Besluit beheer autowrakken en het Besluit beheer verpakkingen 2014. Ook wordt ermee het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008 ingetrokken.

De wijzigingen en intrekking zijn vooral wetstechnisch van aard.

Er zijn twee inhoudelijke wijzigingen:

  • in de omschrijving van het begrip ‘importeur’ in het Besluit beheer autowrakken
  • in het begrip ‘drankenkartons’ in het Besluit beheer verpakkingen 2014.

Het ontwerpbesluit lag tot en met 17 maart 2022 ter consultatie.

_____________________________________________

Brengt u als eerste in Nederland producten op de markt?

Dan kan het zijn dat u daarvoor producentenverantwoordelijkheid heeft.

Wat is producentenverantwoordelijkheid?

Producentenverantwoordelijkheid betekent dat producenten of importeurs (mede) verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer van de producten die door hen op de markt zijn (of worden) gebracht.

Voor welke productgroepen is er producentenverantwoordelijkheid?

In de verschillende productbesluiten zijn regels opgenomen voor 6 soorten producten. Dit zijn:

Voor wie geldt de producentenverantwoordelijkheid?

Dit geldt voor het bedrijf dat als eerste een van de producten hierboven in Nederland in de handel brengt. Dat kunnen de producenten zijn en ook importeurs.

Daarnaast kunnen andere schakels in de verkoop- of afvalketen (zoals gemeenten, detaillisten en afvalverwerkers) verantwoordelijkheden hebben.

Hoe kan voldaan worden aan de verplichtingen?

Producenten of importeurs kunnen soms individueel of als collectief een inname- en verwerkingsstructuur opzetten. Voor sommige productgroepen is  is aansluiting bij een collectieve organisatie verplicht.  Er is dan een Algemeen verbindend verklaring voor de productgroep.

Wat is een Algemeen verbindend verklaring (Avv)?

Producenten en importeurs die een bepaald product invoeren of op de markt brengen kunnen de minister vragen om een overeenkomst over het afdragen van een afvalbeheersbijdrage, algemeen verbindend te verklaren.

Lees meer hierover op onze pagina algemeen verbindend verklaring  (Avv).

Er zijn momenteel Avv’s voor producten waarvoor er  ook wettelijke producentenverantwoordelijkheid is (dus naast de Avv). Dit zijn:

  • Autobanden en auto's
  • Draagbare batterijen
  • Elektr(on)ische apparatuur
  • Verpakkingen
  • Verlichting

En er zijn ook Avv’s waarvoor daarnaast geen wettelijke producentenverantwoordelijkheid is. Dit zijn:

  • Papier & karton
  • Vlakglas

Ga naar het overzicht van alle geldende Avv’s

Batterijen en accu's:

Er is alleen een Avv voor draagbare batterijen. Een bedrijf dat producentenverantwoordelijkheid heeft voor andere batterijen en/of accu's moet een mededeling doen bij Rijkswaterstaat.

Vragen?

Voor algemene vragen over producentenverantwoordelijkheid kunt u terecht bij de Helpdesk Afvalbeheer.

Dossiergerelateerde vragen kunt u stellen via  producentenverantwoordelijkheid@rws.nl.