Hulpmiddelen product of afval/afdanking EEA

Dit document is opgesteld omdat in de praktijk er vragen te zijn over wanneer elektrische of elektronische apparaten (EEA) afgedankt zijn (AEEA: afgedankte elektrische of elektronische apparaten), en de regels van passende verwerking voor AEEA van toepassing zijn.

Deze korte handreiking gaat in op de achtergrond en hulpmiddelen bij de beantwoording van die vraag.

Zie voor meer informatie over producentenverantwoordelijkheid voor elektrische en elektronische apparaten ook onze pagina:

Elektr(on)ische apparatuur