Algemeen verbindend verklaring

Wat is de Algemeen verbindend verklaring (Avv)?

Producenten en importeurs die een bepaald product invoeren of op de markt brengen, kunnen de minister vragen een overeenkomst over het afdragen van een afvalbeheersbijdrage, algemeen verbindend te verklaren. Producenten en importeurs kunnen dit instrument gebruiken voor  financiering van al dan niet vrijwillige initiatieven van producentenverantwoordelijkheid.

De bedrijven die de overeenkomst gesloten hebben, moeten wel een belangrijke meerderheid vormen van het totale aantal bedrijven dat hetzelfde product invoert, of op de markt brengt.

Gevolgen van een Avv

Als de minister de overeenkomst tot het afdragen van een afvalbeheersbijdrage algemeen verbindend heeft verklaard, betekent dit het volgende. Alle producenten en importeurs die het product in Nederland invoeren of op de markt brengen, zijn dan verplicht tot het afdragen van een afvalbeheersbijdrage. Dus ook de producenten en importeurs die niet zijn aangesloten bij de overeenkomst, zijn tot deze afdracht verplicht.

Zie voor informatie over hoe een Avv aangevraagd moet worden, over het verloop van de procedure: Procedure Avv

Genomen besluiten

Zie voor een overzicht: Geldende Avv's

Geldigheid van een Avv

Een algemeen verbindend verklaarde overeenkomst  is maximaal 5 jaar geldig. Desgewenst moet dus periodiek opnieuw een verzoek om algemeen verbindend verklaring worden ingediend.

Ontheffing

Het is voor producenten en importeurs mogelijk om een ontheffing aan te vragen van een algemeen verbindend verklaarde overeenkomst. Meer hierover staat op onze pagina Procedure Avv (het onderdeel 'Ontheffing').

Indienen van een Avv (of ontheffing van een Avv) en rapportages

Een verzoek tot een algemeen verbindend verklaring en de rapportages (meer over rapportages in de rubriek procedure) beoordeelt Rijkswaterstaat, namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat.
Een verzoek tot (ontheffing van) een algemeen verbindend verklaring en rapportages kunt u sturen naar:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Duurzaamheid
Rijnstraat 8, Den Haag
Postbus 20901, 2500 EX  Den Haag

en naar:

Rijkswaterstaat
Afdeling Leefomgeving Afval en Circulair (LOAC)
A. Brouwer
Postbus 2232
3500 GE  Utrecht