Co-vergisten en regelgeving, overzicht in één oogopslag

Als u co-materialen (met of zonder dierlijke bijproducten) naar een co-vergister brengt, kunt u te maken hebben met de afvalstoffenregelgeving en de Verordening Dierlijke bijproducten.

In dit schematisch overzicht ziet u in één oogopslag de voorwaarden.