Webtoets ‘Afval of Grondstof’

Hulpmiddel voor bedrijven

De webtoets ’Afval of Grondstof’ is in de eerste plaats bedoeld voor bedrijven om via een zelf uit te voeren beoordeling een indicatie te krijgen of een stof, preparaat of voorwerp (verder materiaal) afval is of bijvoorbeeld een bijproduct. Maar uiteraard kan dit instrument ook door bevoegde gezagen worden gebruikt.

Waarvoor kunt u de webtoets gebruiken?

Het is belangrijk om te weten dat de webtoets kan worden gebruikt per materiaalstroom, waarvoor een individuele toepassing moet worden vermeld. In de Wet milieubeheer is namelijk bepaald dat een individuele beoordeling of er sprake is van een bijproduct of einde afval altijd per stof en per toepassing moet worden beoordeeld. Wilt u meerdere toepassingen toetsen, dan kunt u de webtoets voor deze toepassingen apart invullen.

Wanneer niet geschikt als beoordelingsinstrument?

De webtoets is een hulpmiddel voor bedrijven en bevoegde gezagen en is niet juridisch bindend. De webtoets is geschikt voor gebruik binnen Nederland (gebaseerd op Nederlandse wetgeving). Als u een beoordeling wilt voor gebruik buiten Nederland kunt u contact opnemen met de Helpdesk Afvalbeheer. Zij brengen u dan in contact met een medewerker die dit verder met u bespreekt.

Praktische informatie over de webtoets:

  • De webtoets kan slechts worden gebruikt na het aanmaken van een account.
  • Door u gemaakte beoordelingen kunnen tussentijds worden opgeslagen en in eigen beheer worden aangevuld, gewijzigd en verwijderd.

Zie voor verdere informatie:
Algemene gebruiksvoorwaarden webtoets ‘Afval of grondstof’.

Toegang tot de webtoets

Webtoets ‘Afval of grondstof’

Meer zekerheid over afval of niet?

Door het ministerie van IenW zijn rechtsoordelen gegeven waarbij in een specifieke casus het oordeel gegeven is van IenW of een materiaal wel of geen afvalstof is. Het rechtsoordeel is bedoeld als ondersteuning van beoordelingen en besluiten door het bestuursorgaan dat bevoegd gezag is voor activiteiten van het bedrijf. Het rechtsoordeel is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en is alleen van toepassing voor de situatie en het bedrijf dat het rechtsoordeel heeft gevraagd.
Op dit moment worden er geen nieuwe verzoeken voor een rechtsoordeel in behandeling genomen door Rijkswaterstaat.
Vanwege het grote aantal verzoeken dat is ingediend, is er niet voldoende capaciteit om nieuwe verzoeken in behandeling te nemen.

Status uitgevoerde beoordeling en rechtsoordeel

De in de webtoets gestelde vragen zijn deels ontleend aan regelgeving, en deels aan jurisprudentie. Houd er daarom rekening mee dat een uitkomst na verloop van tijd achterhaald kan zijn. Er kunnen immers nieuwe Europese regels gelden of nieuwe rechterlijke uitspraken zijn gedaan.

Een rechtsoordeel door/via Rijkswaterstaat over uw beoordeling is niet juridisch bindend. Bij wijziging van wet- en regelgeving en/of nieuwe jurisprudentie, kan ook het resultaat van een uitgevoerde rechtsoordeel zijn argumentatie hebben verloren.

Vragen over de webtoets?

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, wij ontvangen deze graag via de Helpdesk Afvalbeheer.