Webtoets ‘Afval of Grondstof’

Hulpmiddel voor bedrijven

De webtoets ’Afval of Grondstof’ is in de eerste plaats bedoeld voor bedrijven om via een zelf uit te voeren beoordeling een indicatie te krijgen of een stof, preparaat of voorwerp (verder materiaal) afval is of bijvoorbeeld een bijproduct. Maar uiteraard kan dit instrument ook door bevoegde gezagen worden gebruikt.

Waarvoor kunt u de webtoets gebruiken?

Het is belangrijk om te weten dat de webtoets kan worden gebruikt per materiaalstroom, waarvoor een individuele toepassing moet worden vermeld. In de Wet milieubeheer is namelijk bepaald dat een individuele beoordeling of er sprake is van een bijproduct of einde afval altijd per stof en per toepassing moet worden beoordeeld. Wilt u meerdere toepassingen toetsen, dan kunt u de webtoets voor deze toepassingen apart invullen.

Wanneer niet geschikt als beoordelingsinstrument?

De webtoets is een hulpmiddel voor bedrijven en bevoegde gezagen en is niet juridisch bindend. De webtoets is geschikt voor gebruik binnen Nederland (gebaseerd op Nederlandse wetgeving). Als u een beoordeling wilt voor gebruik buiten Nederland kunt u contact opnemen met de Helpdesk Afvalbeheer. Zij brengen u dan in contact met een medewerker die dit verder met u bespreekt.

Praktische informatie over de webtoets:

  • De webtoets kan slechts worden gebruikt na het aanmaken van een account.
  • Door u gemaakte beoordelingen kunnen tussentijds worden opgeslagen en in eigen beheer worden aangevuld, gewijzigd en verwijderd.

Zie voor verdere informatie:
Algemene gebruiksvoorwaarden webtoets ‘Afval of grondstof’.

Toegang tot de webtoets

Webtoets ‘Afval of grondstof’

Meer zekerheid over afval of niet?

Heeft u alle vragen van de webtoets doorlopen en zo een indicatie gekregen van de aard van uw materiaal?
Dan kunt u via de webtoets bij Rijkswaterstaat om een rechtsoordeel vragen van de uitgevoerde beoordeling.

Een dergelijk verzoek kan worden ingediend via de webtoets ‘Afval of grondstof’ door:

  • de producent van het materiaal die het als bijproduct in de markt wil zetten, of
  • een bedrijf dat het materiaal na het voltooien een nuttige toepassing als product in de markt wil zetten, of
  • een gemachtigde vertegenwoordiger van deze producent of het bedrijf
  • een bevoegd gezag dat ondersteuning wil bij het bepalen van de status va een materiaal.

Doorlooptijd rechtsoordeel

Rijkswaterstaat streeft er naar om binnen drie maanden een verzoek om een rechtsoordeel af te handelen. Deze termijn is een indicatie. Rijkswaterstaat ontvangt momenteel veel aanvragen voor een rechtsoordeel waardoor de doorlooptijd langer is dan gewenst en nieuwe verzoeken op een wachtlijst komen. Bovendien is de beoordelingstermijn mede afhankelijk van de individuele feiten en omstandigheden die per rechtsoordeel zeer verschillend kunnen zijn.

Het uitvoeren van een beoordeling voor een rechtsoordeel is anders dan bijvoorbeeld het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning. De criteria voor ‘einde afval’ en de status van ‘bijproduct’ zijn namelijk niet vastomlijnd. Aan de hand van reeds bekende en nog uit te zoeken factoren moet een inschatting gemaakt worden of de stof al dan niet schadelijk is voor het milieu of de volksgezondheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijke aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in het materiaal. Soms worden dan ook aanvullende vragen gesteld, maar het kan ook nodig zijn om advies in te winnen bij een extern deskundige.

Status uitgevoerde beoordeling en rechtsoordeel

De in de webtoets gestelde vragen zijn deels ontleend aan regelgeving, en deels aan jurisprudentie. Houd er daarom rekening mee dat een uitkomst na verloop van tijd achterhaald kan zijn. Er kunnen immers nieuwe Europese regels gelden of nieuwe rechterlijke uitspraken zijn gedaan.

Een rechtsoordeel door/via Rijkswaterstaat over uw beoordeling is niet juridisch bindend. Bij wijziging van wet- en regelgeving en/of nieuwe jurisprudentie, kan ook het resultaat van een uitgevoerde rechtsoordeel zijn argumentatie hebben verloren.

Vragen over de webtoets?

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, wij ontvangen deze graag via de Helpdesk Afvalbeheer.