Brief garantie- en retourgoederen

Om dumping van elektronische apparatuur in niet OESO-landen te voorkomen, is het van groot belang dat kapotte apparaten worden afgegeven aan erkende inzamelaars. In deze brief van de VROM-Inspectie van mei 2009, worden de reikwijdte en voorwaarden die gelden voor garantie- en retourgoederen nogmaals onder de aandacht gebracht.