Elektr(on)ische apparatuur

Producenten of importeurs van elektr(on)ische apparatuur hebben te maken met producentenverantwoordelijkheid.

Dit betekent dat producenten en importeurs een logistiek systeem moeten opzetten voor het afvalbeheer en ook de financiering hiervan moeten regelen.

Regeling afgedankte elektr(on)ische apparatuur

Sinds14 februari 2014 is de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van kracht.

Registratieplicht

Voor elektr(on)ische apparatuur geldt een registratieplicht bij het
Nationaal (W)EEE Register.

Voor 1 mei van ieder jaar moeten de producenten en importeurs hun cijfers van op de markt gezette hoeveelheden voor het afgelopen jaar rapporteren aan het register.

De innamestructuur, verwerkingsstructuur, financiering van de inzameling en verwerking van het afval moeten geregeld zijn. Ook zijn er doelstellingspercentages voor inzameling en verwerking. De producenten of importeurs moeten daarvoor individueel of als collectief een inname- en verwerkingsstructuur opzetten.

Verwerken volgens WEEELABEX

Verwerkers hebben ook verplichtingen. Sinds 1 juli 2015 moet de verwerking worden uitgevoerd volgens het WEEELABEX normative document on Treatment V9.0. waarmee dit niveau van verwerking gewaarborgd wordt. Op basis van WEEELABEX kunnen be- en verwerkers zich laten certificeren.

Op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport kunt u informatie vinden over hoe toezicht de WEELABEX-verplichting hanteert.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) - Elektr(on)ische apparatuur

Overbrenging van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar ander land.

De Regeling stelt ook eisen aan de overbrenging van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar een ander land. Informatie bedoeld voor bedrijven en particulieren die gebruikte elektrische en elektronische apparatuur exporteren staat in deze Nederlandstalige folder (gemaakt door de Inspectie Leefomgeving en Transport, ILT). De folder is ook beschikbaar in het Engels en Frans.

Meer informatie:

De handreiking is een hulpmiddel om te bepalen welke apparaten vallen onder het begrip ‘elektrische en elektronische apparaten, zoals dit in de Regeling afgedankte elektr(on)ische apparatuur wordt benoemd.

Regelgeving:


Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Sinds 14 februari 2014 is de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van kracht.  Op 2 februari 2015 is deze voor het laatst gewijzigd.

Handreiking reikwijdte

De actuele regeling op wetten.overheid.nl