Raamovereenkomst voor kennisontwikkeling en –implementatie van CE in de GWW

Rijkswaterstaat volgt de nationale doelstelling om in 2050 circulair te zijn. De organisatie heeft hieraan toegevoegd in 2030 circulair en klimaatneutraal te willen werken.

Om dit te bereiken moet er veel kennis ontwikkeld en gedeeld worden. De Raamovereenkomst betreft dan ook ondersteuning bij de kennisontwikkeling, -overdracht en -implementatie van circulariteit (CE) in de grond-, weg- en waterbouw (GWW). De opdrachten binnen deze raamovereenkomst moeten een belangrijke bijdragen leveren aan de ambitie van Rijkswaterstaat in 2030 klimaatneutraal te zijn en circulair te werken in de infrastructuurprojecten. Daarnaast moet de ontwikkelde kennis binnen de raamovereenkomst bijdragen aan de transitie naar een (inter)nationale circulaire bouweconomie.

De opdracht is gegund aan negen consortia. De looptijd van de raamovereenkomst is twee jaar, met opties tot verlengingen tot eind 2026.

Contact: circulair@rws.nl