Nieuwe prijsvraag voor opzetten circulair ambachtscentrum

Gepubliceerd 16 augustus 2022

Nederland streeft naar een volledige circulaire economie in 2050. Gemeenten kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren door een circulair ambachtscentrum op te zetten.

Om gemeenten te stimuleren wordt er ook dit jaar weer een prijsvraag uitgeschreven. Via de subsidieregeling stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in totaal 1,0 miljoen euro beschikbaar. De best beoordeelde plannen krijgen een subsidie van maximaal 50.000 euro. De nieuwe ronde start begin september en is opnieuw (net als in 2021) ook voor gemeenten die in eerdere ronden al een financiële bijdrage hebben ontvangen.

In 2019, 2020 en 2021 stelde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al subsidies beschikbaar voor het geven van een extra impuls aan circulaire ambachtscentra. Zo zijn er al 74 gemeenten ondersteund en verspreiden de circulaire ambachtscentra zich duidelijk als een olievlek over het land.

Waar moet het plan aan voldoen?

In de nieuwe gemeentelijke plannen moeten minimaal de vijf pijlers van een circulair ambachtscentrum (milieustraat, kringloop, reparatie, sociaal en onderwijs) samenkomen. Dit jaar zal er nadrukkelijker gekeken worden naar de praktische uitvoerbaarheid, de mate waarin andere gemeenten betrokken zijn en hoe burgers/consumenten betrokken worden bij de realisatie.

Begin september start de nieuwe ronde en worden de bijbehorende documenten (subsidieregeling, Prijsvraag Circulaire Ambachtscentra 2022 en het aanmeldformulier) gepubliceerd op de website Circulair ambachtscentrum.

Meer informatie

Vragen of meer informatie nodig over circulaire ambachtscentra?

Neem contact met ons op via het contactformulier of kijk op de website. Hier vindt u niet alleen informatie over de prijsvraag, maar ook praktijkvoorbeelden, verschillende onderzoeken en een inspirerende video over circulaire ambachtscentra.