Tweede wijziging LAP3 vastgesteld

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 11 januari 2021 de tweede wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld.

De wijzigingen zijn een gevolg van de herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de aankomende Omgevingswet en ontwikkelingen in de transitie naar een circulaire economie.

Op de pagina tweede wijziging op de website Lap3 vindt u informatie over de zienswijzen, inwerkingtreding en de bijbehorende documenten zoals de Nota van antwoord.