Start internetconsultatie ministeriële regeling wegwerpplastic

Op 26 oktober 2021 start de internetconsultatie voor de ministeriële regeling die het volgende inhoudt:

  1. nadere regels voor het reduceren van het gebruik van kunststof wegwerpbekers en –voedselverpakkingen,
  2. uitwerking van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en
  3. monitoringsverplichtingen die volgen uit het Besluit Kunststofproducten voor eenmalig gebruik.

Reageren kan tot en met 6 december 2021 via www.internetconsultatie.nl. U bent van harte uitgenodigd om uw feedback of verbetersuggesties in te dienen.

Webinar

Voor gebiedsbeheerders organiseren wij maandag 1 november een online bijeenkomst ‘Webinar internetconsultatie wegwerpplastic’. Maja Valstar, senior beleidsmedewerker van het ministerie van IenW, licht de Single-use plastic-richtlijn en de ministeriële regeling toe.

Meer informatie en aanmelden.

Single-use plastic-richtlijn

Met de Europese Single-use plastic-richtlijn worden in heel Europa maatregelen genomen om wegwerpplastic in het milieu tegen te gaan. Op 3 juli 2021 zijn deze regels in Nederland van kracht geworden. Een aantal regels wordt nog verder uitgewerkt, zoals de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor zwerfafval voor bepaalde wegwerpproducten. Dit gebeurt in een ministeriële regeling. Daarin worden ook regels voorgesteld om het gebruik van wegwerpdrinkbekers en maaltijdverpakkingen te verminderen.