Gelijk speelveld inzameling en verwerking van afgedankte apparaten

De algemeen verbindend verklaring (avv) van Stichting OPEN voor elektrische en elektronische apparaten is getekend door de Staatssecretaris.

Stichting OPEN gaat namens alle producenten (en importeurs) van elektrische apparaten de regie van de uitvoering oppakken voor de inzameling en verwerking van de apparaten die afgedankt worden.

Met de algemeen verbindend verklaring kan Stichting OPEN slagvaardig optreden met een solide financiële basis, zodat Nederland binnen twee jaar zal voldoen aan de Europese verplichting om 65% inzameling te halen.

Kort gezegd worden met een avv alle producenten van een product verplicht een afvalbeheerbijdrage af te dragen aan de organisatie die de avv heeft. Deze organisatie zal als tegenprestatie de inzameling en verwerking organiseren en financieren.

Omdat op individuele basis of kleinschalige basis producenten nagenoeg onmogelijk aan hun verplichtingen kunnen voldoen, is een centrale regie en stabiele financiering een uitkomst.

De avv wordt gesteund door een belangrijke meerderheid van de markt. Door de verplichte afdracht ontstaat dan een gelijk speelveld voor alle producenten.