Duurzaamheidsverslag IenW over 2020

In dit duurzaamheidsverslag rapporteert het ministerie van IenW over de resultaten op het gebied van duurzaamheid in de eigen bedrijfsvoering, uitvoering en manier van samenwerken met andere partijen in 2020.

Circulaire economie

"Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is, via Rijkswaterstaat (RWS) en ProRail, de grootste opdrachtgever voor infrastructurele voorzieningen. We willen al in 2030 circulair werken. In het hoofdstuk Circulaire economie beschrijven we hoe we onze ambities op het gebied van circulair werken vertalen in de uitvoering door RWS. Circulariteit in onze bedrijfsvoering verantwoorden we in het thema Facilitaire organisatie.

Doelstelling

IenW wil al in 2030 in de bedrijfsvoering en de uitvoering circulair werken. Dit houdt in dat we werken met minimale milieudruk waarmee we primaire grondstoffen minimaal gebruiken, grondstoffen hoogwaardig hergebruiken zodat we waarde behouden en zo min mogelijk afval produceren: van lineair naar circulair. IenW ontwikkelde hiervoor in 2020 een verbindende visie op circulair werken.

Resultaten

In 2020 bereikten we een aantal belangrijke mijlpalen. Zo werkten we de eerste versie van onze Circulaire Materialenstrategie uit. In dit document benoemen we onze en keuzes op vijf belangrijke materiaalthema’s: waardebehoud en hoogwaardigheid, circulaire risico’s, schaarste, beschikbaarheid van voorraden, en milieu-impact en -herstel.

In 2020 wonnen we bij leveranciers en bouwbedrijven opnieuw informatie in over circulaire innovaties. Deze zijn vervolgens beoordeeld op milieuprestatie, mate van circulariteit, datakwaliteit en toepasbaarheid voor RWS." In het verslag vindt u enkele voorbeelden.

Waterbeheer

In het hoofdstuk over Waterbeheer ook aandacht voor zwerfafval, zoals de pilots afvang (plastic) zwerfafval en monitoring van zwerfafval in water.

Pilots afvang (plastic) zwerfafval

"RWS startte in 2020 een innovatieve pilot in de Vijfsluizerhaven aan de Nieuwe Maas in Schiedam. Er werd een oplossing gezocht voor het afdrijven van zwerfafval door de werking van eb, vloed en wind naar de Vijfsluizerhaven en het achterliggende aangelegde natuurgebied.

Het gaat om een systeem met vangarmen (Catchy) dat zwerfafval uit de rivier opvangt en opslaat in een drijvende opvangbak. Het opvangsysteem vangt zowel drijvend zwerfafval als afval onder het wateroppervlak af. Het pilotsysteem ging in oktober 2020 in gebruik en blijft tenminste tot medio 2021 in de Vijfsluizerhaven.

Met deze pilot wil RWS de hoeveelheid, samenstelling en herkomst van het afgevangen zwerfafval analyseren en onderzoek doen naar duurzame en kosteneffectieve verwerkingsmogelijkheden. De resultaten zijn naar verwachting in juni 2021 bekend. Mede op grond hiervan besluit de minister na 2021 verder over de inzet van vangarmen voor plasticafvang en de rol en taken van RWS daarin."

Monitoring zwerfafval in water

"RWS ontwikkelt een monitoringsmethodiek om hoeveelheden, samenstelling, hotspots en herkomst van plastic in rivieren beter in beeld te brengen. Hiermee wil RWS meer inzicht krijgen in de omvang van het zwerfafvalprobleem in water en maatregelen ontwikkelen en verbeteren.

RWS stelde met de Wageningen Universiteit en Research (WUR) een routekaart op die de stappen naar een goede monitoringsmethodiek beschrijft. De routekaart geeft prioriteiten en ontwikkelpaden en beschrijft welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Op basis hiervan starten in 2021 monitoringprojecten. Deze moeten leiden tot uitvoerbare, betrouwbare en gestandaardiseerde meettechnieken voor zwerfafval in rivieren."