Start inspraak tweede wijziging LAP3

Inspraakperiode van start

Op 7 april 2020 start de inspraakperiode voor de tweede wijziging van LAP3. De wijzigingen zijn een gevolg van de herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de aankomende Omgevingswet en ontwikkelingen in de transitie naar een circulaire economie.

Zienswijze geven

Van 7 april tot en met 18 mei 2020 kunt u een zienswijze geven over het ontwerp van de tweede wijziging van het LAP3. Dit kan uitsluitend op de wijzigingen van LAP3 die in inspraaknotitie worden voorgesteld en niet op al bestaande teksten.

Meer informatie over de inspraak

Zie de pagina over de tweede wijziging van LAP3  voor de inspraaknotitie en informatie over het indienen van een zienswijze.