Save the date: MVI Congres - de digitale versie

Op 8, 9 en 10 december 2020 organiseren PIANOo en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) mede namens de ministeries van BZK, BZ, EZK en SZW het 5e Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) Congres. Het jaarlijkse congres biedt de mogelijkheid te netwerken, te leren van best practices en nieuwe kennis op te doen; een interessant en inspirerend programma voor overheidsprofessionals die betrokken zijn bij maatschappelijk verantwoord inkopen.

In drie dagdelen, verspreid over drie dagen, bieden ze u een programma dat zich richt op alle facetten van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), inclusief hoe dit succesvol te verankeren in de organisatie. Het overkoepelende thema van dit jaar is Beleid – Beweging – Borging. Centraal staat  het vormen van visie en strategie over MVI, het veranderen van de inkooporganisatie naar MVI en het blijvend borgen van MVI.

Voor wie

Het MVI-congres richt zich op publieke betrokkenen bij het inkoopproces. We ondersteunen koplopers. We bieden middenvelders de mogelijkheid te leren van de koplopers. En voor de nieuwkomers brengen we informatie en kennis op een laagdrempelige manier onder de aandacht.

Programma

We ontmoeten elkaar dit jaar niet live maar digitaal.

Dag 1: Beleid

De eerste dag staat in het teken van de vorming van beleid. We richten ons op visie en strategie en hoe enthousiasme voor MVI op te wekken binnen alle niveaus van uw organisatie.

Dag 2: Beweging

De tweede dag richt zich op het activeren van de gehele inkoopketen binnen uw organisatie, oftewel: het in beweging krijgen van de organisatie. Hoe bewegen we uw organisatie richting MVI en hoe zorgen we ervoor dat er hiervoor meters gemaakt worden? Dit doen we onder andere aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Dag 3: Borging

Op de derde en laatste dag hebben we het over het borgen van MVI in de organisatie. Hoe zorgen we ervoor dat MVI concreet verankerd wordt in uw organisatie en standaard uitgangspunt is? We presenteren u daarbij zo concreet mogelijke handvaten en instrumenten.

Tijdens het congres wordt de KoopWijsPrijs 2020 uitgereikt aan een inkoopproject dat vooruitstrevend is als het gaat om maatschappelijk verantwoord inkopen.

Meer informatie en aanmelden

De inschrijving is geopend! Zie pianoo.nl.