Rijkswaterstaat deelt geleerde lessen inkoop circulaire kantoorinrichting

Het document Geleerde lessen inkooptraject circulaire kantoorinrichting Rijkswaterstaat gaat in op de aanpak van de Rijksbrede aanbesteding voor circulaire kantoorinrichting. Deze aanbesteding is alweer enige tijd geleden gehouden, maar de lessen hieruit zijn nu vastgelegd zodat ook andere aanbesteders hiervan kunnen leren.

De Rijksoverheid heeft de ambitie om de inkoopcategorie kantoorinrichting te transformeren van een lineaire naar een circulaire categorie. Dat houdt in dat we willen veranderen van 'delven, produceren, gebruiken en weggooien’ naar ‘produceren, gebruiken, inleveren en hoogwaardig hergebruiken’. Concreet betekent dit dat het bestaande meubilair zo lang mogelijk in de behoefte van de gebruikers moet voorzien. Ontstaan er nieuwe behoeftes, dan kijkt de Rijksoverheid eerst naar producten, componenten en materialen die reeds in omloop zijn. Wanneer in de behoefte enkel kan worden voorzien door nieuwe producten, worden deze getoetst op strenge circulariteitseisen. Na gebruik van de producten worden deze zo optimaal mogelijk ingezet in volgende cycli.

Lessen

De eerste stap om te komen tot een circulaire categorie was een aanbesteding circulaire kantoorinrichting. In deze aanbesteding is een groeimodel vastgelegd voor zowel de eigen organisatie als de leveranciers. Deze aanbesteding heeft de beweging naar een circulaire economie versneld, zo luidt een van de conclusies. Vanwege de omvang, heeft de aanbesteding een grote impact op de markt gehad en is het een impuls geweest voor marktpartijen om meer werk te maken van circulariteit. Het gebruik van kwalitatieve gunningscriteria wat betreft circulariteit, was daarbij doorslaggevend. Meer lessen uit de aanbesteding en praktische tips zijn te vinden in het document.

Scope

De categorie kantoorinrichting is, samen met het Inkoop Uitvoeringscentrum Bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de Rijksbrede inkoop van kantoorinrichting. Tot de scope van de categorie behoort het kantoormeubilair dat dagelijks wordt gebruikt in de Rijkskantoren. Denk hierbij aan bureaus, bureaustoelen, vergadertafels- en stoelen, kasten en lockers, maar ook inrichtingsadvies.

Meer informatie

Download de publicatie:

Geleerde lessen inkooptraject circulaire kantoorinrichting Rijkswaterstaat