Kennis over afval vergroot met eindrapport 'Zicht op de afvalketen'

Stichting Afvalfonds initieerde en ondersteunde in de periode 2017-2020 vijftig onderzoeksprojecten, waarin een grotere kennis omtrent ophalen, scheiden, verwerken en hergebruiken van afval centraal stond.

In ‘Zicht op de afvalketen’ worden de resultaten hiervan weergegeven. Rijkwaterstaat was bij verschillende projecten betrokken, onder andere bij het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) als programmaleider en uitvoerder.

Eindrapportage Zicht op de afvalketen (pdf, 2 MB).