COVID-19-crisis en afvalverwerking

COVID-19-crisis en afvalverwerking

De COVID-19-crisis kan van invloed zijn op het beheer (inzamelen, vervoer en verwerken) van afvalstoffen. Bijvoorbeeld door het wegvallen van reguliere verwerkingsmogelijkheden van specifieke afvalstromen in het buitenland.

Ook kan, als gevolg van de crisis, het aanbod van bepaalde afvalstoffen de beschikbare verwerkingscapaciteit overstijgen. Bijvoorbeeld bij afvalstoffen afkomstig van zorg voor (potentieel) met COVID-19 besmette personen.

In deze situatie kan het voorkomen dat mogelijk andere vormen van afvalverwerking dan de minimumstandaarden van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) noodzakelijk worden. In geval van een calamiteit bestaat de mogelijkheid om af te wijken van het LAP zonder de afwijkingsprocedure van het LAP te volgen.

Hoe dit in praktijk werkt is door het ministerie nader uitgewerkt in de notitie COVID-19-crisis en afvalverwerking. (pdf, 184 kB)