Regioboeken CE-aanpak voor iedereen beschikbaar

Gepubliceerd 11 december 2019

Nederland volledig circulair in 2050 en 50% circulair in 2030. Om decentrale overheden op weg te helpen dit praktisch uit te werken in het lokale en regionale beleid zijn in 2019 de Regiodagen CE-aanpak georganiseerd.

De Regioboeken waren de leidraad tijdens elke Regiodag, en zijn erg enthousiast ontvangen.

Daarom zijn ze nu voor iedereen beschikbaar!

CE-Regiodagen

Aan de vijf Regiodagen - verspreid over het land - hebben in totaal 211 mensen deelgenomen. Er zijn veel waardevolle contacten en verbindingen tot stand gekomen, dit maakt het makkelijker om van elkaar te leren en samen verder op te trekken in het werken aan een circulaire economie.

De volgende onderwerpen stonden tijdens de Regiodagen centraal:

  • Kennis verdiepen over de urgentie en de breedte van circulaire economie.
  • Hoe kom je tot een passende CE-aanpak of CE-strategie?
  • Bevorderen regionale samenwerking en versterken van circulaire netwerken.

Lees meer op de pagina Circulair in de regio.