Nieuwe website wijst een miljoen bedrijven de weg naar een circulaire economie

De kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD) produceert per jaar 2 miljoen ton restafval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Rijkswaterstaat helpt deze sector met het programma VANG Buitenshuis om voor 2022 de hoeveelheid restafval te halveren naar 1 miljoen ton. Inzicht, handige tools en voorbeelden zijn van cruciaal belang om deze ambitieuze doelstelling te behalen. Vanaf 14 januari 2019 staat de meest actuele en interessante informatie op https://www.vangbuitenshuis.nl.

Knelpunten oplossen

De KWD-sector bestaat uit ruim een miljoen bedrijven in overheid, onderwijs, vrije tijd, vervoer, winkels, horeca, handel, zorg en zakelijke dienstverlening. Enerzijds is de diversiteit groot. Anderzijds zijn er veel overeenkomsten. In het VANG Buitenshuis/Bedrijfsafval-programma werkt Rijkswaterstaat samen met koplopers aan het ontwarren en oplossen van de overkoepelende knelpunten waar alle bedrijven en organisaties tegenaan lopen. In Green Deals en vernieuwende projecten wordt gewerkt aan voorbeelden van wat nu al mogelijk is.

Meer informatie over:
Programma VANG Buitenshuis: https://www.vangbuitenshuis.nl