Nieuwe handreiking Eural gepubliceerd

Hoe moeten afvalstoffen worden ingedeeld als je kijkt naar gevaarseigenschappen? De regelgeving voor het beoordelen van gevaarseigenschappen is gewijzigd. Daarom is er nu een nieuwe Nederlandse Handreiking Eural die volledig in lijn is met de huidige regelgeving.

Indelen in Euralcodes

De handreiking helpt partijen bij het beoordelen van een afvalstof en het indelen naar de juiste Euralcode. De nieuwe versie biedt inzicht in de laatste ontwikkelingen en geeft meer voorbeelden hoe afvalstoffen op de juiste manier geclassificeerd moeten worden.

Breed gedragen

De handreiking is in opdracht van Rijkswaterstaat geactualiseerd door adviesbureau Tauw. Het proces is begeleid door een werkgroep, waarin zowel overheid als afvalbedrijven en –branches vertegenwoordigd waren.

Meer informatie

De nieuwe versie is nu beschikbaar op afvalcirculair.nl op de pagina over de Eural. Heeft u toch nog vragen over de Eural, neem dan contact op met de Helpdesk Afvalbeheer.