Jaarbericht 2018 Rijkswaterstaat gepresenteerd

Een innovatief geluidsscherm dat zonne-energie opwekt. Trucks die volautomatisch in konvooi rijden. De opening van de nieuwe keersluis Limmel. En slim patrouilleren op het water dankzij de inzet van drones.

Het zijn maar een paar voorbeelden van het werk van Rijkswaterstaat in 2018. In het jaarbericht 2018, dat 16 mei 2019 verscheen, vindt u nog meer resultaten.

Veilig, bereikbaar, leefbaar

Een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daar gaat Rijkswaterstaat voor. Bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe wegen en het verjongen, vernieuwen en verduurzamen van verouderde infrastructuur. Door experimenten met slimme technologie en moderne datavoorzieningen. En door het versterken van dijken, sluizen en gemalen. We trekken daarbij steeds intensiever op met burgers, bedrijven en maatschappelijke partners.

Duurzame leefomgeving

Rijkswaterstaat wil dat ons land een veilige, schone, groene en prettige plek is
om te leven. Ook voor volgende generaties. Daarom werken we aan duurzame bereikbaarheid en duurzaam waterbeheer. We werken actief samen aan wegen, waterwegen en waterkeringen die zorgvuldig zijn ingepast in de leefomgeving, we gebruiken duurzame materialen en we benutten duurzame energie. Ons doel: volledig circulair werken in 2030.

Jaarbericht 2018

In het jaarbericht 2018 hebben we de projecten en highlights uit het afgelopen jaar gebundeld. U leest niet alleen over de projecten die in 2018 zijn opgestart of afgerond. In het jaarbericht staan ook persoonlijke verhalen waarin partners, burgers en medewerkers vertellen over wat het werk van Rijkswaterstaat voor hen heeft betekend.

Bekijk de highlights online en lees het jaarbericht 2018.