Green Deal 'Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat' getekend

Op 7 januari 2020 heeft Minister van Veldhoven samen met een grote groep partijen uit de kunststofketen de Green Deal 'Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat' ondertekend.

Voor de circulaire plastics-economie is het cruciaal dat veel gerecyclede plastics weer gebruikt worden in nieuwe producten en verpakkingen. Daarvoor is het van belang dat plastic toepassende bedrijven ervan uit kunnen gaan dat claims van plasticproducerende bedrijven over het gehalte van recyclaat betrouwbaar zijn. Met deze Green Deal wordt samen met diverse bedrijven een systeem ontwikkeld dat geschikt is voor zowel mechanisch als chemisch gerecycled kunststof recyclaat en leidt tot betrouwbare claims.

Rijkswaterstaat Afval Circulair werkt mee aan verschillende initiatieven en programma’s in de kunststofketen. Zo voeren we het secretariaat van het transitieteam Kunststoffen en het Plastic Pact. Deze Green Deal draagt bij aan de invulling van de ambities die hierin zijn afgesproken. Ook hebben we in 2019 met het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) samen met het KIDV met 15 pilots van verschillende bedrijven gewerkt aan het toepassen van kunststof recyclaat in hun product. De resultaten en ervaringen van deze pilots zijn te lezen op kunststofhergebruiken.nl. Deze resultaten kunnen als basis dienen om op te schalen en de kunststofketen te sluiten. Komend jaar werken we verder aan verschillende initiatieven binnen de kunststofketen.

Zie www.greendeals.nl voor meer informatie over deze Green Deal.