Design is key!

Bij Afval Circulair werken we aan het programma VANG Meer en Beter Recyclen, met als doel om meer te recyclen, minder recyclebaar afval te storten of verbranden, en beter te recyclen, met een hoger rendement voor mens, milieu en economie.

Plastic whale in UtrechtDe projecten van dit programma zijn gericht op: hoogwaardigere recycling, duurzame innovatie, verbetering van scheiding en inzameling van afval en ketensluiting.

Om steeds meer materialen efficiënt te blijven gebruiken en ketens te sluiten stimuleren we producenten om samen met hun ketenpartners circulair ontwerpen te realiseren en werken we aan de uitbreiding van de Ecodesign-richtlijn in Europa.

Vandaag in het kader van #globalrecyclingday publiceren we de Engelse versie van de Inspiratiegids circulair ontwerpen (pdf, 6 MB) en de bijbehorende visual (pdf, 18 MB).