China, ICLEI, Nederland en het VN Milieuprogramma (UNEP) bundelen hun krachten op weg naar wereldwijde toepassing van maatschappelijk verantwoord inkopen

Parijs (Frankrijk), november 2019

Het 'One Planet netwerk' initiatief van de VN heeft een nieuw leiderschap benoemd voor het Programma Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Het initiatief is gemandateerd door de VN-lidstaten en ondersteunt de invoering Sustainable Development Goal (SDG) 12 – verzeker Duurzame Consumptie- en Productiepatronen.

Vier organisaties gaan het programma gezamenlijk besturen om de invoering van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) te versnellen – een belangrijke pijler voor het bereiken van SDG 12. De geselecteerde organisaties zijn:

  • ICLEI – lokale overheden voor duurzaamheid
  • Environment Development Centre van het Chinese Ministerie van Ecologie en Milieu (EDC)
  • Het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat, RWS)
  • VN Milieuprogramma (UNEP)

Het nieuwe leiderschap combineert diepgaande expertise op het gebied van MVI en uitgebreide ervaring met maatschappelijk verantwoord inkopen op verschillende bestuursniveaus en over de hele wereld.

“Overheidsaanbestedingen kunnen worden ingezet om milieuvraagstukken aan te pakken en sociale cohesie te bevorderen. Het kan zorgen voor nieuwe banen, nieuwe markten en kansen voor bedrijven. ICLEI is al meer dan 23 jaar wereldwijd pleitbezorger en ondersteuner van maatschappelijk verantwoord inkopen. Samen met ambitieuze organisaties als EDC, RWS en UNEP zullen we in staat zijn de invoering en toepassing van maatschappelijk verantwoord inkopen te ondersteunen op lokaal, landelijk, regionaal en mondiaal niveau om te zorgen voor duurzame consumptie en productiepatronen en zo bij te dragen aan het verwezenlijken van Sustainable Development Goal 12.” – Katrin Stjernfeldt Jammeh, Burgemeester van Malmö, lid van de ICLEI Global Executive Committee voor het portfolio Duurzame Lokale Economie en Inkoop.

Met het nieuwe leiderschap zal het Programma Maatschappelijk Verantwoord publieke overheden op alle niveaus stimuleren om hun openbare middelen in te zetten om SDG 12 mogelijk te maken.

“Voor een gezonde toekomst moeten stoppen met het verspillen van onze eindige hulpbronnen en ons richten op circulariteit. We moeten materialen hergebruiken en er nieuwe producten van maken. Met maatschappelijk verantwoord inkopen geven we het goede voorbeeld en dragen we wij aan het ontstaan van een duurzame, circulaire markt. En het werkt! Samen kunnen we het verschil maken, dus laten we onze krachten bundelen en onze kennis delen.” - Stientje van Veldhoven, Staatsecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat, Nederland.

In dit streven speelt inkoop een belangrijke, maar vaak onderschatte rol. Het MVI-programma van het One Planet netwerk mobiliseert daarom steun voor MVI op alle niveaus, waarbij een veelheid aan internationale actoren betrokken is. Het ondersteunt landen en overheidsinstanties door te laten zien welke waardevolle bijdrage MVI levert aan het aanpakken van belangrijke ecologische en maatschappelijke uitdagingen, en de toepassing van MVI te bevorderen.

“Maatschappelijk verantwoord inkopen is de belangrijkste maatregel om te komen tot duurzame consumptie en productie. Het Chinese Environmental Development Centre zet zich sinds jaar en dag in voor beleidsonderzoek en toepassing van duurzame consumptie en productie, milieu-etikettering en klimaatverandering, en heeft hierbij brede ervaring opgedaan op deze gebieden. Door samen te werken met partners als UNEP, ICLEI en RWS, zullen we stelselmatige samenwerking en uitwisseling tussen landen en regio’s bevorderen en MVI-programma’s wereldwijd stimuleren. In nauwe samenwerking stellen we alles in het werk om wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken.”- Dr. Ren Yong, Director General of EDC.

Om dit te bereiken zal het Programma MVI-initiatieven op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau verbinden om gezamenlijk succesvolle projecten na te volgen en uit te breiden.

De komende tijd zal het nieuwe leiderschap zich richten op een reeks belangrijke thema’s en sectoren met een hoge verwachte impact op SDG 12: bouw en infrastructuur, gezondheid, ICT, voedsel en circulair inkopen. Later kunnen andere thema’s of sectoren worden toegevoegd.

ICLEI         EDC China        RWS engels      UN Environment programme


One planet