Belangrijke stap naar circulair textiel

Gepubliceerd 7 oktober 2019

Het sluiten van de textielketen kan grote milieuwinst opleveren. Een transparante inzameling en sortering biedt kansen om ingezameld textiel lokaal te ‘verwaarden’. In Zaanstad en Deventer en omstreken zijn ze er klaar voor.

Textiel heeft een enorme milieu-impact. In Nederland en in Europa worden daarom meerdere stappen gezet om de textielketen te sluiten. In januari 2018 verscheen de Transitieagenda Consumptiegoederen met daarin verschillende acties om te komen tot een circulaire textielketen. In 2016 is het Convenant Duurzame Kleding en Textiel gesloten met als doel om de arbeidsomstandigheden in lagelonenlanden te verbeteren en milieuschade tegen te gaan. Nederland is bovendien deelnemer aan het European Clothing Action Plan (ECAP). Daarin werken onder meer kledingproducenten, retailers, inzamelaars, sorteerders, afvalverwerkers en overheden uit 12 verschillende Europese landen samen aan het duurzaam en circulair maken van de textielketen. Zo zijn er 9 pilots uitgevoerd waarbij van gerecyclede textielvezels nieuwe kleding is gemaakt.


Emile Bruls, senior-adviseur van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betrokken bij de pilots van ECAP en de nationale initiatieven. ‘Door aandacht van de media is de bewustwording van de milieu-impact van textiel gegroeid. Bovendien worden er allerlei acties ondernomen om de textielketen te sluiten. Maar we moeten ook eerlijk zijn: er is nog veel onderzoek nodig om te kunnen bepalen aan welke knoppen wij moeten draaien om de grootste milieuwinst te realiseren’, zegt Emile Bruls, senior-adviseur van Rijkswaterstaat.

Lees het hele artikel: Transparante inzameling en sortering: belangrijke stap naar circulair textiel