Doe nieuwe werkervaring op bij Afval en circulaire economie

Afdeling Afval Circulair is binnen Rijkswaterstaat het kenniscentrum voor afval en circulaire economie. We richten ons op overheden en bedrijfsleven. Onze belangrijkste activiteiten zijn:

  • Mede uitvoeren van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie, door onder andere de programma’s VANG-Huishoudelijk afval en VANG- Buitenshuis.
  • Stimuleren van Circulaire Economie door het uitvoeren van projecten op gebied van ecodesign, duurzame inkoop en kringloop van ketens zoals kunststof en textiel.
  • Ondersteunen van gemeenten en Rijkswaterstaat bij de aanpak van zwerfafval.
  • Ondersteuning Ministerie van IenW bij ontwikkeling van beleid en wet- en regelgeving en de uitvoering van beleid.
  • Monitoring van het afval(beleid) en zwerfafval in Nederland.
  • Helpdesk afvalbeheer.

Afval Circulair biedt collega’s van overheden en bedrijven de mogelijkheid om tijdelijk nieuwe werkervaring op te doen door mee te werken aan verschillende programma’s en projecten en/of de Helpdesk Afvalbeheer.
Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met: Ageeth Boos, ageeth.boos@rws.nl.