Rijkswaterstaat neemt deel aan handelsmissie in China

Voor China is e-commerce waste een groot probleem. Voor het verpakkingsafval is daar nog geen goed systeem. Het doel van de handelsmissie in 2018 was kennisdelen op het gebied van afval en circulaire economie en het bevorderen van de handel tussen Nederland en China. Vanuit Rijkswaterstaat namen Herman Huisman, adviseur internationale samenwerking, en Joan Prummel, strategisch adviseur circulair inkopen, deel aan de handelsmissie.

In China worden er jaarlijks 50 miljard pakketjes bezorgd en al dit verpakkingsmateriaal zorgt voor een megaprobleem in het land. China heeft geen formeel inzamelsysteem en kent niet het systeem voor producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen en verpakkingsafval dat in Nederland bestaat. Hier zijn producenten en importeurs verantwoordelijk voor de inzameling, recycling en financiering van hun producten in de afvalfase.

Goed geregeld in Nederland

‘Op het gebied van afval en circulaire economie kan het land nog ontzettend veel van ons leren’, legt Herman Huisman uit. ‘Zo hebben wij in Nederland Thuiswinkel.org. Dit is een overkoepelende organisatie van alle e-commerce bedrijven en zij zijn druk met het verduurzamen van verpakkingsmateriaal. Zo wordt gebruikgemaakt van FSC-papier en bioplastic. Voor China is dit concept een ware inspiratiebron.’ De online bedrijven in Nederland moeten zich houden aan de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingsafval.

Chinamissie_uitsnede

In de spotlights

Met 170 bedrijven, 270 deelnemers en 5 sectoren was deze handelsmissie naar Guangzhou en Shanghai van 8 t/m 13 april 2018 de grootste ooit. Rijkswaterstaat is de uitvoerings- en kennispartner van IenW voor het afval- en materialenbeleid en heeft daarom van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de opdracht gekregen bedrijven te werven en delegatieleider te zijn voor de sector Afval en Circulaire Economie. RVO organiseerde deze missie in samenwerking met de betrokken ministeries, het netwerk in China en betrokken sectoren.

Rijkswaterstaat is als coördinator van de Government to Government activiteiten (G2G) voor het programma Afval en Circulair al langer actief in Guangzhou.

Hoogtepunt

De trip bestond uit seminars en locatiebezoeken in Guangzhou en Shanghai, maar ook uit gezamenlijke activiteiten zoals het handelsdiner en recepties. Op de seminars vertelde Herman Huisman iets over het Nederlandse beleid en pitchten de bedrijven hun rol en activiteiten. ‘Hoogtepunt voor mij is het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst door Rijkswaterstaat op het gebied van e-commerce waste.’

Binnen de handelsmissie lag de focus op 5 sectoren. Herman Huisman was delegatieleider van de sector Waste Management & Circular Economy. Samen met deze sector heeft Rijkswaterstaat het programma van de activiteiten tijdens de handelsmissie opgesteld.

Herman_in_China_5243209