Rijkswaterstaat deelt kennis op drukbezocht zwerfafvalcongres

Op 26 november 2018 vond het landelijke zwerfafvalcongres plaats in de Rijtuigloods in Amersfoort. Er waren 300 deelnemers aanwezig om te praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van zwerfafval en schoon. Het congres stond in het teken van kennisdeling, inspiratie en netwerken. Vanuit Rijkswaterstaat (RWS) waren vijf collega’s aanwezig om workshops te verzorgen. Daarnaast was er ook een RWS-stand, welke druk werd bezocht en waar informatie werd uitgewisseld.

Veel interesse voor sturen op schoonbeleving

Collega Addie Weenk en belevingsexpert Kees Keizer van de universiteit van Groningen gaven de drukstbezochte workshop over schoonbeleving. 90 aanwezigen gingen aan de slag met de vragen: Hoe stuur je op beleving bij reiniging en schoonhouden van de openbare ruimte? Hoe zorg je dat een schonere omgeving ook zo wordt beleefd? Hoe kun je dit het beste meten? En wat passen gemeenten al toe?

Afval Circulair toont brede kennis

In andere workshops deelden collega’s Marjan Poortinga en Fons van de Sande samen met Joost Barendrecht van IVN hun kennis over schone rivierennetwerken met de deelnemers. Cees Riksen maakte samen met Geert Warringa van CE Delft en de deelnemers een verdiepingsslag in het monitoren van zwerfafval. Emile Bruls gaf met Paul Schurink van Green Events uitleg over 'hardcups': herbruikbare kunststof glazen voor evenementen. Tot slot bediscussieerden Stefan van der Wal en Addie Weenk wat “de basis op orde” is; wat moeten gemeenten op orde hebben om zwerfafval onder controle te hebben? Daar bleek aardige consensus over te bestaan.

Dé netwerkmogelijkheid

Het jaarlijkse Zwerfafvalcongres wordt druk bezocht door medewerkers van gemeenten en bedrijven die afval inzamelen en adviesbureaus. Het is dé gelegenheid om onze uitgebreide kennis te delen en te weten te komen wat wij komende jaren kunnen doen om hen verder te helpen.


Zie voor meer informatie over het zwerfafvalcongres de website van Het rendement van schoon.


Zwerfafvalcongres