LAP3 is van kracht

Het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) is op 28 december 2017 in werking getreden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 28 november 2017 het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld. In dit plan is het afvalbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029. LAP3 is op 28 december 2017 in werking getreden en vervangt LAP2.

Bekijk op rijksoverheid.nl het nieuwsbericht over de vaststelling van LAP3 en de brieven van de Staatssecretaris aan de Kamers. Op de nieuwe website lap3.nl vindt u het gehele LAP3, de nota van antwoord van de inspraak en een handig overzicht van de wijzigingen ten opzichte van LAP2.

Lap3 site Homepage