Onderdeel Bouwstoffen en afvalstoffen geactualiseerd op LAP3

Onderdeel ‘Bouwstoffen en afvalstoffen’ op bodemrichtlijn.nl is door Tauw geactualiseerd op het LAP3. Het betreft 42 afvalstoffenbladen, 5 beleidsbladen en 17 stroomschema’s. Deskundigen van de afdeling Afval en Circulair van Rijkswaterstaat Leefomgeving hebben de wijzigingen inhoudelijk getoetst.

Actualisatie

De actualisatie richtte zich op:

 1. Aanpassen Beleidsblad Landelijk afvalbeheerplan op LAP3 met toelichting:
  1. Einde afval
  2. ZZS zeer zorgwekkende stoffen
 2. Aanpassing overige gerelateerde beleidsbladen:
  1. Beleidsblad Wet belastingen op milieugrondslag
  2. Beleidsblad Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
  3. Beleidsblad Afvalstoffen: hoofdstuk 10 van de Wm
  4. Beleidsblad Activiteitenbesluit
  5. Nieuw: Beleidsblad Circulaire bouwgrondstoffen in de GWW
 3. Aan afvalstoffenbladen toevoegen aspecten LAP3:
  1. Verwijzingen naar LAP2 corrigeren naar LAP3
  2. "Criteria einde afval" daar waar deze beschikbaar zijn
  3. Zeer Zorgwekkende stoffen, waar informatie beschikbaar is
  4. Verwijzing naar juiste sectorplannen en de essentie van de sectorplannen toevoegen
  5. Actualisatie "onderzoek en nieuwe ontwikkelingen" vanuit de werkpraktijk
 4. Actualisatie van de stroomschema's

LAP3

Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) beschrijft het Nederlandse beleid voor afvalbeheer.  De doelstellingen van LAP3 omvatten:

 • Het beperken van het ontstaan van afvalstoffen;
 • Het beperken van de milieudruk van productieketens;
 • Het optimaliseren van de inzet van afvalstoffen in een circulaire economie.

Bij de inwerkingtreding van het LAP3 is aangegeven dat het LAP dynamisch is. Dat betekent dat er met enige regelmaat wijzigingen worden doorgevoerd. De afvalstoffenbladen op bodemrichtlijn.nl zullen we dus ook regelmatig (moeten) actualiseren.