RWS en RVO organiseren een handelsmissie naar Zuid-Afrika: biomassa-valorisatie en circulaire economie

Voor ondernemers die activiteiten hebben in de circulaire (afval-) economie of werken in agrofood- of landbouwsector is er een handelsmissie naar Kaapstad, Zuid-Afrika. De handelsmissie vindt plaats van 21 tot 25 mei 2018. Op 5 april is er een informatiedag in Utrecht.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Rijkswaterstaat slaan de handen ineen voor een missie 'Biomass Valorisation & Circulair (construction waste) Economy Western Cape, South Africa'. De missie is onderdeel van een samenwerking met de organisatie Green Cape, een lokale partner met veel marktkennis en goede matchmaking-capaciteiten.

Voor wie?

De missie is gericht op bedrijven die actief zijn met of interesse hebben in:

  • Residuen en afval uit de agrosector en verwerking: verwaarden van biomassa.
  • Circulaire economie en circulair afval, met focus op bouw- en sloopafval (specifiek kennis & expertise/Systemen&processen/Technische expertise).

Waarom Zuid-Afrika?

  • 56 miljoen inwoners
  • een van de grootste economieën van Afrika
  • toenemende vraag naar biomassa-valorisatie en afvalverwerkingstechnologie.

Achtergrond

Wil je je alvast inlezen? Lees het Waste Economy Market Intelligence Report 2017 (PDF). Voor Biogas kan je het rapport Biogas from Solid Waste lezen en voor biobased valorisatie zijn er workshops te volgen. Of bekijk op dit filmpje hoe Zuid-Afrika afvalbeheer aanpakt:

Informatiebijeenkomst

Meer weten over de geplande missie en de marktkansen in Zuid-Afrika? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op donderdagmiddag 5 april in Utrecht.

Agenda informatiebijeenkomst 5 april 2018

13.30 - 13.45 Inloop
13.45 - 14.15 Welkom en introductie van het programma en de missie
14.15 - 14.30 Zuid-Afrika-expert
14.30 - 14.45 Deelnemend bedrijf deelt visie over de kansen
14.55 - 16:15 Parallelsessies *

* Sessie 1:
Rondetafelgesprek met meer diepgaande informatie over de markt- en businesskansen van biomassa-valorisatie in Zuid-Afrika. Mede op basis van de eerder gevoerde inventarisatie door RVO en GreenCape wordt de missie met de bedrijven voorbereid.

* Sessie 2:
Rondetafelgesprek over Circulaire economie in de bouw, infrastructuur en afvalsector met informatie over de markt- en businesskansen, aanvullend op het Market Intelligence Report.

16:15 - 16:45 Terugkoppeling beide rondetafelgesprekken
16:45 - 17:00 Meer informatie over het programma van de missie
17:00 - 18:00 Netwerken & borrel

Kosten

Aan de informatiebijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Voor deelname aan deze handelsmissie zijn alleen de reis- en verblijfskosten voor uw eigen rekening.

Aanmelden

Meld u vóór 1 april aan voor de informatiebijeenkomst.

Dit kunt u doen door te mailen naar Jeannette van Vugt, secretariaat Duurzame Energie: secretariaatDEN@RVO.nl

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Circulaire economie:
Jeroen Nagel – Rijkswaterstaat / E: jeroen.nagel@rws.nl / T: 06 15274978

Biomassa-valorisatie:
Kees Kwant – RVO / E: Kees.Kwant@rvo.nl of
Anne de Boer – RVO / E: Anne.deboer@rvo.nl / T: 06 15033269