Over Afval circulair

De afdeling Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de visie op onze leefomgeving en op het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem.

Afval Circulair is het kenniscentrum over afval en circulaire economie. In samenwerking met andere partijen hebben we veel deskundigheid opgebouwd op het gebied van duurzaam afval- en secundaire grondstoffenbeheer. We delen die kennis en ervaring met anderen. We stimuleren en helpen overheden, burgers  en bedrijven om afval opnieuw als grondstof te gebruiken. Met elkaar leveren we een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. Hier betrekken we de hele product- en materiaalketen bij.

We stimuleren onder meer de recycling van kleding. Met textielrecyclaars en modebedrijven werken we aan het recyclen van gebruikt textiel tot nieuwe kleding. Gemeenten ondersteunen we bij het beter gescheiden inzamelen van textiel. Op die manier verminderen we de 135 miljoen kilo textiel die nu nog jaarlijks op de afvalberg belandt.

Ook werken we samen met de producenten van dakbedekking, de recyclingsector en de asfaltsector om de mogelijkheden en effecten van het hergebruik van bitumineus dakafval in nieuw asfalt te verkennen.

Zo zorgen we met dit kenniscentrum op verschillende manieren voor kennisuitwisseling en stimuleren we nieuwe slimme technologieën.