Over Afval Circulair

Het organisatieonderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de visie op onze leefomgeving en op het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem.

Kenniscentrum Afval Circulair

Afval Circulair is het kenniscentrum van Rijkswaterstaat en de uitvoeringsorganisatie voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het beleid op het gebied van afval en circulaire economie. Afval Circulair voert ook programma’s uit voor andere opdrachtgevers, zoals decentrale overheden en andere ministeries.

We delen die kennis en ervaring met anderen. We stimuleren en helpen overheden, burgers en bedrijven om afval opnieuw als grondstof te gebruiken. Met elkaar leveren we een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. Hier betrekken we de hele product- en materiaalketen bij. Twee voorbeelden:

Textiel

We stimuleren onder meer de recycling van kleding. Met textielrecyclaars en modebedrijven werken we aan het recyclen van gebruikt textiel tot nieuwe kleding. Gemeenten ondersteunen we bij het beter gescheiden inzamelen van textiel. Op die manier verminderen we de 135 miljoen kilo textiel die nu nog jaarlijks op de afvalberg belandt.

Dakafval

Ook werken we samen met de producenten van dakbedekking, de recyclingsector en de asfaltsector om de mogelijkheden en effecten van het hergebruik van bitumineus dakafval in nieuw asfalt te verkennen.

Zo zorgen we met dit kenniscentrum op verschillende manieren voor kennisuitwisseling en stimuleren we nieuwe slimme technologieën.